Compressed Gas Cylinder Safety (Polish) Z pewnością nikt nie chciałby znaleźć się w polu rażenia eksplodującej bomby odłamkowej. Właśnie taką bombą może okazać się niewłaściwie eksploatowana butla gazowa. Kurs ten ma za zadanie przedstawić zagrożenia związane z obsługą butli z silnie sprężonym gazem, a także zasady ich oznaczania oraz przechowywania i transportowania pozwalające uniknąć wycieków, oparzeń i wybuchów. Kurs przeznaczony jest dla osób obsługujących lub pracujących w pobliżu butli gazowych. https://www.ehsschool.com/occupational-health-safety-training-osha/general-safety-osha-training/compressed-gas-cylinder-safety-polish/ 2019-02-09 640 400 ehsschool.com

Compressed Gas Cylinder Safety (Polish)

Mobile Responsive Icon

Z pewnością nikt nie chciałby znaleźć się w polu rażenia eksplodującej bomby odłamkowej. Właśnie taką bombą może okazać się niewłaściwie eksploatowana butla gazowa. Kurs ten ma za zadanie przedstawić zagrożenia związane z obsługą butli z silnie sprężonym gazem, a także zasady ich oznaczania oraz przechowywania i transportowania pozwalające uniknąć wycieków, oparzeń i wybuchów. Kurs przeznaczony jest dla osób obsługujących lub pracujących w pobliżu butli gazowych.

Learning Objectives

Identify common and unique hazards while working with compressed gas cylinders; Follow proper identification requirements, including labeling and color coding; Describe storage techniques of compressed gas cylinders, such as segregation, securing and signage; Recall proper handling, transportation and use of compressed gas cylinders

Course Information

$24.95 $22.00

Course Duration: 23 min

Course Language: Polish

Course Audience: Global

Course Delivery Method: Online

Add to Cart
  • Current Content. Regularly updated content meets OSHA regulations.
  • OSHA Accepted. OSHA accepted provider of 10 and 30 Hour Outreach Training.
  • Quick, Low-Cost, Convenient. Quick, Low-cost, convenient and offers Enterprise Solutions for small to large opportunities.
  • Learning Management System. State-of-the-art Learning Management System provides ease of use and management of employee training.
$22.00 | Enroll Now
© ehsschool.com is a registered trademark of REX Training.